torsdag 14. april 2016

Besøk på Havbrukservise, våren 2016

Bukkholmen og Måsskjæra har i flere dager (puljevis) vært på besøk på Havbrukservise. 
Vi holder jo på å lære om havbruk! At vi drar på de ulike bedriftbesøkene og lærer om hva Frøya har å by på, er et viktig ledd i vårt pedagogiske arbeid med å skape en identitet til Frøya.

Rabben barnehage`s pedagogiske plattform: vi ønsker å skape en identitet til Frøya. Å være øyværing er noe man skal være stolt av!
I dag har foreldre og barn begrenset tid sammen i en travel hverdag. Derfor må barnehagen ta et større ansvar i forhold til oppdragelsen. Skal man bli glad i hjemplassen sin må man bruke den, derfor vil vi drive en kystbarnehage. Vi mener at det ska være en forskjell på en barnehage i en by kontra en barnehage uti havgapet. Vår barnehage skal være en læringsarena der barna skal få kunnskap om og innsikt i nærsamfunnet sitt. Vi skal bidra til at barna skal få gode opplevelser og gode minner, det er viktig for å kunne bli glad i øya si, føle tilhørighet og stolthet over hjemplassen sin. I og med at vi starter å skape en identitet allerede i barnehagealder håper vi på lang sikt at dette kan bidra til at noen av disse barna bosetter seg på Frøya i voksen alder.
Vi ønsker å ha fokus på og nyttiggjøre oss av det Frøya har å by på. 
Dette handler også om at barns skal få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.
(Rammeplan for barnehager, Kunnskapdepartementet). 

Bildene er tatt fra ett av besøkene våre her.
Vi fortsetter besøkene hit og satser på at alle på Måsskjæra og Bukkholmen får oppleve dette nå:-)
Vi møtte kjentfolk!:-)
Flere av barna i Rabben har jo foreldre som jobber her, så det er nok ekstra stas for disse barna og foreldrene:-)

Vi fikk hjelpe til -
 Vi fikk blant annet sy med symaskina som de syr tau inn i nota med.


 Her er ei mini laksemerde som de har hengende opp på Havbrukservise.
Denne har inspirert oss:-)
Vi har vært så heldige å få masse not - utstyr fra Havbrukservise som vi lager oss egen lakse(merde)not på avdelingene. Vi er jo så heldige å ha flere i personalet som kan teknikken med å sy not.
I tillegg til å dra på slike besøk for å lære ved å oppleve, holder vi på med dette i samlingsstund i barnehagen m.m. Vi ser filmsnutter fra laksens syklus. Forteller og bruker visuelle hjelpemidler (konkreter) som virkeliggjør sammenhengene:-)
Barna synes dette er veldig spennende!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar