fredag 27. februar 2015

Prosjekt: fra rogn til laks

Som en del av utdanningsløpet i barnehagelærerutdanninga skal vi som er studenter ha praksis i ulike barnehager. I år valgte jeg, Bjørg Karin å ha praksis i egen barnehage avd. Lamøya. Et av målene vi hadde i år var å lede et prosjekt over to uker. I samarbeid med resten av personalgruppa fant vi ut at vi ville se nærmere på laksens syklus. Dette er i tråd med samarbeidavtalen vi har med Måsøyvalen Fiskeoppdrett og barnehagens egen pedagogiske platform som sier følgende: Vi mener at det skal være en forskjell på en barnehage i en by kontra en barnehage uti havgapet. Vår barnehage skal være en læringsarena der barna skal få kunnskap om og innsikt i nærsamfunnet sitt.

Definert mål for prosjekt: Barnehagen ligger i en øykommune hvor den største næringa er oppdrett og oppdrettsrelatert. Målet er at barna skal få litt kjennskap til og undre seg over denne næringa gjennom aktiviteter i barnehagen og besøk på et oppdrettsanlegg. Dette er i tråd med barnehagens pedagogiske plattform som sier at barna skal bli stolt av å være en øyværing og skape en identitet til øya de bor på.

 Første del av prosjektet var å introdusere ulike sanger, fortellinger, konkreter språk, tekst og kommunikasjon.

  

Barna fikk leke med konkretene for å bli bedre kjent med dem og ta de i bruk i sin egen lek.


Barna tok også med seg det de hadde opplevd i samlingsstund til leken ute.

Så var det på tide å la barna oppleve noe av det de hadde hørt i virkeligheten. Vi dro på besøk til lokaliteten Bukkholmen. Her var det mange nye opplevelser for mange av barna som redningsvest som skulle på, ombord i en stor båt, rare lukter og mye lyd. Barna får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon (RP, 2011, s. 45).Alle slangene som frakter mat ut til laksen.


Pellets, maten til laksen.
Laksen som vi skal få med oss tilbake til barnehagen.

Den må bløgges før vi kan spise den. Når man bløgger den pumpes blodet ut av laksen.
Prosjektet endte med at vi fikk med oss en laks tilbake til barnehagen. Laksen ble sløyd slik at vi fikk se hvordan den så ut inn i. Vi så blant annet på hjerte, svømmeblære som sprakk, rogna, gallen (tisset) og pelletsen som var blitt til bæsj. Til slutt lagde vi mat av den og den smakte fortreffelig.
I følge rammeplan skal vi la barna få innsikt i produksjon av matvarer (RP, 2011. 45). Vi skal også Styrke kunnskap og undring om og tilknytning til lokalsamfunnet og en forutsetning for at barn skal oppleve tilknytning kan bl.a være gjentakende og variert deltakelse fra bhg på ulike arenaer (Moen, 2012, s. 37).Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar